Wonen en bouwen en de toekomst van Nieuwegein

Via een enquête onder de leden van de ouderenbonden en samen met Betsy van Rijswijck (v/h de Keizer) en Carla Buursema een gesprek gehad met de wethoudera Curvers en Lubbinge. Dat was interessant. De Cosbo-enquête bevestigde weliswaar dingen die we al min of meer wisten, maar afgezet tegen andere disciplines komen daar toch weer allerlei aspecten bij. De presentatie ging vooral over hoe je de woonmobiliteit in onze stad kunt bevorderen. Een ‘high tech’ onderwerp waarbij het afzweren van allerlei denkbeelden een ‘must’ is. Zo levert een verhoogde mobiliteit bijna vanzelf een aantal starterswoningen op.De tweede ronde wordt nu gedaan langs een aantal ambtenaren die bezig zijn met het thema ‘wonen’ in onze stad. Bij hen ligt een berg ervaring en kennis, ook van de zaken die kunnen vertragen of onmogelijk maken. Sommige politieke hobby’s horen daar bij om over de bergen regels en voorschriften maar niet te spreken. Je krijgt grote bewondering voor de mensen die daar mee om moeten gaan. Het is zoiets als biljarten met bewegende banden.Op vrijdag 4 april jongstleden was er een bijeenkomst georganiseerd door Mitros waar een paar interessante sprekers de ontwikkelingen van ‘New Towns’ belichtten. Ook werd de studie ‘Rust en Onrust in Nieuwegein’ gepresenteerd. Er was tevens een interessante voordracht over de rol van de openbare ruimte versus de eigen tuin ofwel het eigen stukje grond. Dat was voorzien van beelden waar je onder andere kon zien hoe voor onze privacy neergezette schuttinkjes soms heel veel onrecht aan het totale beeld van de groenvoorzieningen doen.Het aardige is dat het onderzoek van Mitros uitwees dat er tevredenheid is over de woningen, terwijl men de eigen wijk ook best waardeert. Een verstandig beleid rondom het raakpunt privacy versus gemeenschappelijke groenvoorzieningen, die de wijk moeten aankleden, ook in de ontwerpfase, zou de zogenaamde ‘bloemkoolwijkjes’ wellicht in de toekomst een stuk aantrekkelijker maken. Dat ook meer eigen initiatief van de bewoners gestimuleerd zou kunnen worden, is een mogelijke extra optie.Al met al is wonen en bouwen een onderwerp van veel belang, maar vooral ook een onderwerp van veel details en heel veel regels. Voeg daar aan toe dat de gemeente in haar communicatie vaak op deelgebieden bezig is en dat andere informatie daar dan weer dwars doorheen loopt, en je begrijpt dat voor de Nieuwegeiners er soms heel veel in nevelen gehuld blijft.Zo was er deze zaterdag een stuk in het AD waar netjes uitgelegd werd dat er in onze provincie niet in bepaalde groene zones gebouwd zal worden. Wel heeft de provincie een opgave van 65.000 woningen waarvan er 15.000 naar Almere gaan. Blijft dat er 50.000 woningen voor een groot deel gebouwd moeten worden binnen de Utrechtse regio en dat door het verminderen van bouwruimte in het groen er dus meer in de stad gedaan moet worden. Consequentie voor Nieuwegein? Nog niet bekend, maar ik vermoed dat de 1.600 extra woningen die er nu gepland zijn naast de 1.700 die al in de pijplijn zitten, waarschijnlijk nog niet het einde betekenen voor Nieuwegein.Wordt vervolgd in de loop van dit jaar… Ondertussen is het initiatief van ‘Raad Actief’, zoals gelanceerd door de VSP, de veroorzaker van een bijeenkomst voor alle burgers van Nieuwegein om over bouwen en wonen eens wat meer informatie te krijgen. Dat willen we, een aantal partijen (VSP, GroenLinks, ONS, Groep Meese, Leefbaar Nieuwegein en D66) in samenwerking met Mitros, doen op donderdag 29 mei van af 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in de Nieuwe Rank aan de Lupinestraat in Nieuwegein. Noteert u die datum alvast. Het programma is bekend gemaakt en de publiciteitscampagne loopt, om zo veel mogelijk Nieuwegeiners aan de discussie te laten meedoen. (Wordt vervolgd)

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: