Windmolens en zonnevelden in polders Rijnenburg en Reijerscop

Het Utrechtse stadsbestuur biedt in de polders Rijnenburg en Reijerscop ten westen van Nieuwegein ruimte voor het plaatsen van maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden. De geplande windmolens zullen een tophoogte van 225 meter krijgen en komen op een afstand van minimaal 800 meter te staan van woonwijken in De Meern, Nieuwegein en IJsselstein. Beide energiebronnen kunnen minimaal twintig jaar blijven staan. Dit staat in het definitieve voorstel dat het college op 16 januari 2020 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Ten opzichte van eerdere voorstellen zijn er twee belangrijke zaken gewijzigd. Het gebied voor windmolens is verkleind en de duur van het energielandschap is verlengd. De gemeenteraad neemt hier in 2020 nog een besluit over.

Volgens de gemeente Utrecht kunnen 82.500 huishoudens van elektriciteit (275.000 MWh) worden voorzien met de windmolens en zonnevelden. Dat is bijna 20 procent van de huidige vraag naar elektriciteit in Utrecht.

Delen in de winst
Bewoners van de polders en inwoners van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden krijgen de kans om te investeren in de energieopwekking en zo ook delen in de winst. ‘We streven naar minimaal 50% eigenaarschap door bewoners uit deze gemeenten’ zegt de gemeente Utrecht.

Omwonendenregeling
Bewoners die in de nabijheid van een windmolen wonen, krijgen van initiatiefnemers een vergoeding die afhankelijk is van de afstand tussen hun woning en de windmolen.

Omwonenden zijn bezorgd over de komst van windmolens. Zij vrezen geluidsoverlast en slagschaduw. Daarom stelt het college strengere eisen, bovenop de wettelijke normen.

De acht windmolens zijn gepland in het noordelijke deel van Rijnenburg en Reijerscop. Het gebied is zo gekozen dat de turbines op een zo groot mogelijke afstand van de woningen staan. ‘Op deze manier vinden we een balans tussen een hoge energieproductie en zo weinig mogelijk hinder’, aldus het college in het voorstel. In 2022 moet alles af zijn.

Polder Rijnenburg wordt vaak genoemd als mogelijke woningbouwlocatie. Dit blijft ook met deze plannen nog mogelijk.

Klaas Kooijker op Twitter in een reactie: ‘Achterlijk voorstel. Hoe dom kan je zijn als college door niets te doen met voorstellen van landelijke partijen, andere gemeenten om ipv energie opwekken juist huizen te bouwen in deze zone.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren