Wijziging standplaatsenbeleid

Het college van B&W heeft besloten om het standplaatsenbeleid opnieuw te herijken. Een maatregel in het kader van het standplaatsenbeleid betrof het intrekken van alle lopende vergunningen voor onbepaalde tijd in of nabij winkelcentra. Een dergelijke standplaatsvergunning is nodig voor het aanbieden van goederen als vis, snacks, bloemen en kerstbomen vanuit een kraam of wagen op een aangewezen standplaatslocatie.

Volgens het standplaatsenbeleid dat per 2013 in werking is getreden, zouden per 1 juli 2015 de lopende vergunningen ingetrokken worden en zou voor elke standplaatslocatie geloot moeten worden. Dat voornemen heeft geleid tot diverse zienswijzen. Het voornemen blijkt juridisch niet houdbaar te zijn. Het college heeft daarom besloten tot een (concept)wijziging van het standplaatsenbeleid. De belangrijkste voorgestelde veranderingen zijn:

  • De verleende standplaatsvergunningen op en nabij winkelcentra worden niet ingetrokken per 1 juli 2015. Ze blijven geldig.
  • Een standplaatshouder kan voor meerdere dagen per week een standplaatslocatie innemen.
  • Nieuwe vergunningen worden niet tot 1 juli 2015 verleend, maar op grond van artikel 1:7 van de APV voor onbepaalde tijd.
  • De winkeliersvereniging krijgt geen adviesrecht meer bij de vergunningverleningsprocedure voor een standplaats. Zij kunnen net als ieder ander een zienswijze indienen in geval van een nieuwe of gewijzigde aanvraag. Aanvragen voor een standplaatsvergunning worden voortaan standaard gepubliceerd. Nadat een besluit op een aanvraag is genomen kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het genomen besluit.

    Die beleidswijziging ligt de komende zes weken voor inspraak voor. De zogenoemde zienswijzeperiode loopt van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2013. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team EZ/ Eckhardt Regeer, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

  • Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

    Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren