Wijziging plangebied beschermd dorpsgezicht Jutphaas

Samenvatting: Naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift, heeft het college op 30 oktober besloten de gemeenteraad voor te stellen het plangebied van het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Jutphaas te wijzigen. De wijziging betreft de toevoeging aan het plangebied van een aantal kleine percelen met openbare ruimte. Met toevoeging van de percelen wordt beoogd een logischer plangebied te creëren met een meer natuurlijke begrenzing. De wijzigingen zijn verwerkt in een aangepaste begrenzingskaart.

Beslispunten: 1. Instemmen met het raadsvoorstel `Wijziging plangebied (begrenzingskaart) beschermd dorpsgezicht Jutphaas’ en dit via het presidium voorleggen aan de gemeenteraad;
2. Instemmen met bijgevoegde brieven aan belanghebbenden;
3. Instemmen met het, conform de Erfgoedverordening Nieuwegein 2010 verplichte registreren van beschermde dorpsgezichten door het college, mandateren van het afdelingshoofd Duurzame
Ontwikkeling (N.A. Wolters) en de Mandaatregeling gemeente Nieuwegein te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsvoorstel. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren