Wijziging bestemmingsplan Vreeswijk noord

In december 2003 heeft het college besloten een artikel 11 procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) op te starten. Dit is nodig om het bestemmingsplan “Vreeswijk noord” te kunnen wijzigen voor de vestiging van een binnenvaartmuseum. Hiertoe heeft het ontwerp- en wijzigingsbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, van 7 januari tot 3 februari 2004 ter inzage gelegen.

Belanghebbenden hebben gedurende deze periode de mogelijkheid gehad zienswijzen in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Daarom heeft het college besloten het bestemmingsplan “Vreeswijk noord” te wijzigen. Het wijzigingsbesluit, wijzigingsplan met bijbehorende stukken en het bestemmingsplan “Vreeswijk noord” worden ter inzage gelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren