Wijkschouw Galecop op 14 september

Het wijkoverleg nodigt de bewoners van de wijk Galecop uit om hun opmerkingen en/of wensen op het gebied van openbaar gebied kenbaar te maken ter voorbereiding op de wijkschouw van 14 september om 19.00 uur vanaf buurthuis de Boog. Het betreft o.a. openbaar groen, de verharding, de verlichting, speelplaatsen, onveilige situaties etc. Aan de hand van de ingediende wensen en verzoeken organiseert het wijkoverleg Galecop een wijkschouw.
Tijdens de wijkschouw maken geïnteresseerden, leden van het wijkoverleg, de gemeentelijk wijkmanager en de wijkwethouder een ronde op de fiets door de wijk en bekijken de locaties waarop de ingediende wensen en verzoeken betrekking hebben Aandachtspunten worden geïnventariseerd en verwerkt in een actielijst. De besproken wensen en knelpunten worden vervolgens doorgespeeld naar de verantwoordelijke organisaties, zoals de gemeente, de politie of welzijnswerk. We denken niet in problemen, maar in oplossingen!Bewoners dragen zelf hun aandacht- of verbeterpunt aan. Naast punten over het onderhoud e.d. kunnen ook punten in de wijk gemeld worden die men juist als positief beschouwt! Doe dit voor 07 september per email. Geeft kort uw verander- , plus-, of verbeterpunt en mogelijke oplossingen aan en waar de locatie is. Het is mogelijk dat wij u als bewoner benaderen om uw ingediende punt toe te lichten. Daarover wordt dan contact met u opgenomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk