Wijkschouw Batau-Noord

Op dinsdag 5 juli organiseert Wijknetwerk Batau-Noord weer de jaarlijkse wijkschouw. Als bewoner bent u weer van harte welkom om mee te fietsen. Om 19.00 uur vertrekt de groep vanaf Buurtplein Batau.

Dit jaar worden de binnenpleintjes bezocht die de gemeente in 2013 aanwees als Pilot-pleintjes om schoongemaakt en opgeknapt te worden. Op de volgende pleintjes zal de schouw worden gehouden en bekeken worden wat de stand van zaken is: Hamelweide, Damhertweide, Gazelleweide, Gemzeweide, Rendierweide, Reeweide en Elandweide.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk