Wijkplatform ZHGB (Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve) zorgt voor een wijk dekkend AED netwerk

Het Wijkplatform ZHGB heeft vanuit haar financiële reserves een uitgebreid netwerk van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) kunnen opzetten. Afgelopen week zijn een vijftal AED’s in de wijken opgehangen. De drie wijken beschikken nu over een dekkend netwerk.

In de afgelopen zomer hebben zich, via een oproep in de wijkkrant, 14 personen opgegeven om aan hun gevel een openbare AED te willen bevestigen. Aangezien er 5 AED’s beschikbaar waren was dat voor het Wijkplatform ZHGB geen probleem om een evenwichtige dekking te maken.

Openbare AED’s vond het Wijkplatform belangrijk. Weliswaar zijn er behoorlijk veel AED’s in de wijken maar deze hangen binnen bedrijven en in principe bedoeld voor intern gebruik (niet zichtbaar van de openbare weg) en niet in de avond beschikbaar.

Zodra bij registratie van een 112 melding het vermoeden van een hartstilstand ontstaat, verstuurt het systeem automatisch een oproep naar burgerhulpverleners in de nabije omgeving van het slachtoffer. Zij krijgen via hun mobiel de opdracht te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen die bekend is bij het omroepsysteem. Vanaf heden kunnen zij binnen het Wijkplatform bij zeven openbare AED’s terecht.

In Huis de Geer hangt er één midden in de wijk bij Dr. Schaepmanstraat naast 17. In Zuilenstein (Oost) zijn de AED’s bevestigd achter de (altijd open) hoofdingang van A-Capella aan de Diepenbrocklaan en bij de toegang tot de appartementen De Symfonie aan de Buxtehudelaan. Aan de westkant van Zuilenstein hebben particulieren al openbare AED’s aangebracht t.w. Fagotlaan 56 en de Triangel aan de Lohengrinhof. In de wijk Blokhoeve hangen ze bij de hoofdentree appartementen Sconfinato aan de Veldhoeve en aan het front van de appartementen Middelhoeve 33.

Het Wijkplatform heeft de 5 AED’s geschonken aan City-AED, die de exploitatie overneemt.
In de komende tijd wil het Wijkplatform cursussen Burgerhulpverlener organiseren omdat er belangstelling bestaat vanuit omwonenden om aan dit project deel te nemen.

Het Wijkplatform: ‘Voor alle duidelijkheid, alleen burgerhupverleners mogen de AED’s ophalen en bedienen, de kasten zijn dan ook voorzien van een hangslot waarvan de opgeroepen vrijwilliger(s) de code weet. Het Wijkplatform hoopt door plaatsing van deze apparaten mee te werken aak een snelle reanimatie van personen met een hartstilstand binnen en rondom onze wijken.’

De AED bij de Symfonie aan de Buxtehudelaan

One thought on “Wijkplatform ZHGB (Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve) zorgt voor een wijk dekkend AED netwerk

  1. Albertus Flier

    Is geweldig, maar waar blijft hij in de buurt van de Galecop maar achterin b.v. Jan van Nijlenhove?’ Hier wonen ook veel oudere mensen en hulpverleners van Hartslag die niet binnen 6 minuten een AED elders vandaan kunnen halen, dus wachten moeten op de politie met AED.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk