Katern

Inspraakronde op Avond van de Raad van 19 november

Op donderdag 19 november 2020 is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan vanwege het Coronavirus helaas niet worden toegelaten, online kunnen geïnteresseerden wel live meekijken.

De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Raadzaal:

  • Inspraakronde

Heb je een onderwerp of thema wat niet op de agenda staat maar wat je wel graag onder de aandacht brengt van de gemeenteraad? Dan kun je de inspraakronde hiervoor goed gebruiken. Inspreken kan door aan je te melden via de griffie@nieuwegein.nl. Let op, dit kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

  • Raadsvoorbereidend: Vaststelling van het bestemmingsplan Zuidoostelijke Stadsrand

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Zuidoostelijke Stadsrand vast te stellen. Het ontwerp van deze bestemmingsplan lag ter inzage van 21 mei 2019 tot en met 1 juli 2019. Twee zienswijzen werden ingediend. De zienswijzen leidden tot een wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een nieuwe berekening voor een deelgebied in bedrijvenpark Het Klooster maakt dat de maximaal toegestane emissie stikstof niet meer boven de daarvoor geldende norm zit. De gemeenteraad kan daarom nu het bestemmingsplan vaststellen.

Meespreken bij Bestemmingsplan Zuidoostelijke Stadsrand?
Wil je meespreken bij dit onderwerp? Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl De griffie zorgt dan voor je deelname aan de vergadering.

Tot slot
Alle vergaderstukken van de Raadzaal zijn hier te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk