Wijkplatform voelt zich niet serieus genomen

Het Wijkplatform Doorslag heeft in een open brief aan het college van B&W en de gemeenteraad zijn verontwaardiging, teleurstelling en bezorgdheid geuit over de openstelling van de Duikeendtunnel in de wijk. Met de brief doet het wijkplatform een oproep om het besluit om de tunnel weer te openen, te herzien. Na het bekendmaken van het besluit tot openstelling, zijn er alweer diverse vervelende incidenten geweest. ‘VVD en GroenLinks zijn voorstander van opening omwille van principes, zij het onder randvoorwaarden van bescherming van bewoners. De raad heeft een voorstel van het college voor de financiering van maatregelen die deze bescherming zouden moeten bieden, in september verworpen. Het CDA reageert onverschillig’ aldus het Wijkplatform.

De wijk wordt al jaren lang geterroriseerd door hangjeugd. Het Wijkplatform voelt zich niet serieus genomen en de bewoners van de wijk ondervinden emotionele angst, schade en intimidatie. Verontwaardiging is er ook bij het Wijkplatform en de bewoners omdat sommige raadsleden zich laatdunkend uiten over de rol van het wijkplatform. Een platform dat door inzet van betrokken bewoners c.q. vrijwilligers als taak heeft de schakel te vormen tussen gemeente en bewoners van de wijk.

Het Wijkplatform: ‘Teleurstelling, omdat ondanks jarenlang intensief overleg met de wijkwethouder(s) deze in het raadsvoorstel van juni j.l. de raad onvolledig op de hoogte heeft gebracht van de ernst van de uitwassen die zich voordoen in de Duikeendtunnel. Helaas was het voor sommige raadsleden onduidelijk dat dit samenhangt met de iedereen bekende overlast in het gebied Park Doorslag en Kauwenhof. Denk hierbij aan: blowen, experimenten met harddrugs en handel in drugs, drankmisbruik (tot aan comazuipen toe), schelden, schreeuwen, joden- en anti-homoleuzen, intimidatie van bewoners en agenten, schietincidenten, vernielingen, seks in de tunnel etc. (zie brief) Het is triest om vast te moeten stellen dat belangen van bewoners worden genegeerd. Het college zoekt zijn heil uiteindelijk in het ontwijken van een conflict met de raad en dupeert hierbij de bewoners.’

‘Het vertrouwen in de Nieuwegeinse politiek heeft wederom een deuk opgelopen’ aldus het Wijkplatform. Ondanks dat in een door de gemeente gehouden enquête, waarbij was aangegeven dat de uitslag bepalend zou zijn voor het al dan niet weer openstellen van de tunnel, de bewoners zich in royale meerderheid hebben uitgesproken voor permanente sluiting van de Duikeendtunnel, legt de democratisch gekozen raad dit naast zich neer. Daarom deze brief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren