Wijkgericht Samenwerken

Wijkgericht Samenwerken maakt in 2002 een wijziging door. Dat is de strekking van twee notities die het college van burgemeester & wethouders van Nieuwegein heeft vastgesteld. Doel van deze aanpassing is enerzijds de klachten van bewoners sneller te verhelpen en daardoor de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, en anderzijds meer aandacht te geven aan de sociaal-maatschappelijke problemen in Nieuwegein.

Vanuit het Wijkgericht Samenwerken komen voorstellen voor projecten en maatregelen die worden vastgelegd in wijkplannen. Het college wil die wijkplannen beter inbedden in de bestaande werk- en begrotingsprocessen van de gemeente. Daardoor moet het makkelijker worden om die wijkplannen te realiseren. Lees hier het persbericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk