Wielrennende waterschappers fietsen 375 km over NAP-nulmeterlijn

Op maandag 20 juni fietsen meer dan twaalfhonderd wielrenners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het voorkómen van klimaatverandering. Ook doen zij Nieuwegein aan. Het team van De Stichtse Rijnlanden fietst namelijk ook mee met tien medewerkers en dagelijks bestuurslid Els Otterman. Om circa 10.30 uur draagt dagelijks bestuurslid Marc Laeven van waterschap Rivierenland het stokje bij de carpoolplek aan de A2 bij de Lekbrug in Nieuwegein over aan dagelijks bestuurder Els Otterman en negen medewerkers van De Stichtse Rijnlanden.

Met z’n allen vormen ze een kleurig lint dat over de NAP-nulmeterlijn van Nederland slingert. De waterschappen op de route doen mee met negen waterschapsestafetteteams, bestaande uit bijna zeventig medewerkers en bestuursleden. Op elke waterschapsgrens geven zij het estafettestokje -een bidon met hun klimaatbeloftes- over aan het volgende team.

De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate, dat fietsevenementen organiseert met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten, en mensen op een leuke manier in beweging te brengen. Dagelijks bestuurslid Els Otterman van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nam het initiatief om met de waterschappen op de route mee te doen: ‘Als waterschappen hebben we al elke dag te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien. Die gaan in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen. Dat heeft veel gevolgen voor onze steden en dorpen, onze dijken en ons buitengebied.

“Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn”, zei onze Deltacommissaris onlangs. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering is echter niet genoeg. We moeten met z’n allen ook de uitstoot van CO2 naar beneden brengen. Als waterschappen investeren we elk jaar miljoenen euro’s in grote projecten zoals dijkversterkingen, en in het onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Door die schaalgrootte bieden we marktpartijen mogelijkheden om te verduurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos en circulair werken wordt zo de nieuwe standaard. Vanzelfsprekend is dit nog niet, en daarom laten we met deze waterschapsestafette graag zien hoe je door samen te werken verder komt’.

De route die de fietsers rijden is niet zomaar gekozen: hij volgt grotendeels de NAP-nulmeterlijn, die, als we doorgaan op de huidige weg, de nieuwe kustlijn wordt. Zonder de gemalen en dijken van de waterschappen zou dat overigens nu al het geval zijn.

Negen waterschapsteams
De waterschappen op de route zetten elk hun eigen teams in. De medewerkers van waterschap Brabantse Delta bijten het spits af. Zij starten in alle vroegte om 5.30 uur in Breda. Hun team bestaat uit 22 medewerkers, waarvan er 5 zelfs de volledige 375 kilometer fietsen. De medewerkers van het projectteam verkiezingen van waterschap Noorderzijlvest hopen om ca 21.00.uur in Groningen te finishen. De waterschapsestafetteteams worden begeleid door Jair Hoogland van de Utrechtse Fietskoeriers030. Hij fietst de volledige 375 km mee.

Het team van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Het team van De Stichtse Rijnlanden fietst mee met tien medewerkers en dagelijks bestuurslid Els Otterman. Om circa 10.30 uur draagt dagelijks bestuurslid Marc Laeven van waterschap Rivierenland het stokje bij de carpoolplek aan de A2 bij de Lekbrug in Nieuwegein over aan dagelijks bestuurder Els Otterman en negen medewerkers van De Stichtse Rijnlanden.

Els Otterman heeft duurzaamheid, waterveiligheid en dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk in haar portefeuille. Twee van haar teamgenoten werken ook voor Sterke Lekdijk, het dijkversterkingsproject dat door het innovatiepartnerschap een extra impuls geeft aan marktpartijen om te investeren in duurzame (emissieloze en circulaire) dijkversterking. Daarnaast heeft elk teamlid ook een persoonlijk klimaatdoel. Bijvoorbeeld minder vlees eten, minder vliegen en/of vaker met de fiets naar het werk. Eén van de teamleden rijdt mee in zijn velomobiel, waarmee hij ook zijn woon-werkkilometers aflegt. Eén medewerker van De Stichtse Rijnlanden rijdt de volledige 375 kilometer van Breda tot Groningen.

Het team geeft rond 11.47 uur het estafettestokje door op de kruising Vuursesteeg / Maartensdijkseweg in Bilthoven aan het team van tien wielrenners van Vallei en Veluwe.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk