Wethouder Snoeren bezoekt Merwedekanaal centrale van Eneco in Utrecht

Vrijdagmiddag 21 oktober jl. bracht Wethouder Peter Snoeren van Nieuwegein samen met een vijftal Raadsleden een bezoek aan de Merwedekanaal centrale van Eneco in Utrecht. Dat is de centrale waar de stadswarmte voor Nieuwegein vandaan komt. Eneco liet zien hoe de helft van de huishoudens en een honderdtal bedrijven in Nieuwegein worden verwarmt via deze stadswarmte.

In 2015 heeft Eneco de gasgestookte warmtecentrales en hoofdleidingen in Utrecht overgenomen van NUON. Eneco heeft nu concrete plannen om uit meerdere bronnen duurzame warmte te betrekken als alternatief voor gas. Er zijn een paar kleine opties voor restwarmte in Utrecht.

Een grote stap kan worden gemaakt via een biowarmte installatie. Deze zal hoofdzakelijk worden gestookt op ‘shreds’: de onverteerde takken uit compostering van groenafval; een duurzaam restproduct zonder toepassing op dit moment in Nederland. De rook uit de schoorsteen wordt volgens de modernste technieken gereinigd waardoor de toename van bijvoorbeeld fijnstof bijna verwaarloosbaar is. Deze duurzame centrale is dit jaar vergund en kan in 2018 operationeel zijn.

‘Uiteindelijk is er nog veel meer nodig om de warmtevoorziening in de  regio volledig te verduurzamen. We onderzoeken ook geothermie,  ‘power-to-heat’ en individuele warmtepompen. Deze stappen leveren allemaal bouwstenen voor de ambitie van de gemeente Nieuwegein om in 2040 klimaatneutraal te zijn’ aldus Eneco in ee reactie aan onze redactie.

uitlegbijeneco

2 thoughts on “Wethouder Snoeren bezoekt Merwedekanaal centrale van Eneco in Utrecht

  1. Mathijs

    Er loopt een petitie tegen het openen van de biomassacentrale in Utrecht: https://geenbiomassacentraleinutrecht.petities.nl De zorgen over schadelijke uitstoot zijn blijkbaar niet helemaal weggenomen. Zolang stadsverwarming niet echt uit restwarmte komt zal het nooit echt duurzaam zijn. Het lijkt me eigenlijk beter om groenafval gewoon ter plekke te laten composteren en intussen stappen te zetten naar een echt duurzame economie: verwarming met in elk huis een warmtepomp is de methode van de toekomst.

  2. Kijk vooral eens op stadsverarming.nl : lees waarom stadsverwarming niet de beste optie is en waarom de biomassacentrale er niet moet komen. Deze zorgt zelfs voor meer CO2 uitstoot.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk