Wethouder Marieke Schouten heropent vernieuwde Buurtkamer Merwestein

Afgelopen donderdag opende wethouder Marieke Schouten en Simmie, een junior Buurtkracht, de Buurtkamer van Merwestein in Nieuwegein. Portaal faciliteert de buurtkamer als aanjager om een veilige en leefbare buurt te creëren. Het is de vierde Buurtkamer.

De Buurtkamer is een gedeelde plek van bewoners en professionals van verschillende (welzijns-) organisaties. Het vormt een knooppunt in de buurt, in de directe leefomgeving van de bewoners. Een laagdrempelige plek waarbij Portaal, de gemeente en andere partijen zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn. Bewoners kunnen de plek gebruiken om samen te komen en welzijnspartijen en sociale initiatieven houden hier hun spreekuren en activiteiten. De bewoners van Merwestein kunnen hier bijvoorbeeld koffie ochtenden, taallessen of spelletjesmiddagen organiseren. Hiermee proberen we het contact tussen bewoners onderling en met instanties te verbeteren en het buurtje leefbaarder en veiliger te maken.

Voor bewoners
Jasper Boskamp, manager Volkshuisvesting Nieuwegein van Portaal: ‘Onze missie is bijdragen aan goed samenleven, dat staat ook op het raam. Wij willen als corporatie meer doen dan alleen woningen verhuren en onderhouden. Wij willen zichtbaar zijn in de wijk. Bewust gaan collega’s hier werken zodat wijkbewoners makkelijker hier aan kunnen kloppen en we echt in de wijk zijn. Het belangrijkste is echter dat het een Buurtkamer is voor de bewoners zelf.’ Hij nodigde de bewoners uit om activiteiten in de Buurtkamer te gaan organiseren.

Wethouder Marieke Schouten: ‘De Buurtkamer Merwestein is een hele belangrijke plek in de wijk. De kamer nodigt na de verbouwing ook echt uit om er naar binnen te gaan. Ik hoop dat veel inwoners dat ook gaan doen. Dat ze elkaar hier gaan ontmoeten, samen gaan eten of aan een activiteit mee gaan doen. Of misschien zelf activiteiten gaan organiseren. Door elkaar te kennen is het prettiger wonen en leven in Merwestein. Ik ben trots op de inwoners die nu al invulling geven aan de buurtkamer.’

Het is de bedoeling dat andere professional zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding van de gemeente Nieuwegein, hier spreekuur gaan houden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk