Werkzaamheden trambaan Nieuwegein City week opgeschoven

In tegenstelling tot eerder berichtgeving over de aanpassing spoorovergang Zuidstedeweg in de binnenstad van Nieuwegein, laat Regiotram Utrecht onze redactie weten dat de planning een week is opgeschoven. De werkzaamheden vinden vanaf nu tot en met 11 augustus plaats. In die periode wordt voor vervangend vervoer gezorgd. In een eerder bercht werd bekend gemaakt dat de werkzaamheden tot en met 28 juli zouden plaatsvinden.

De werkzaamheden zijn bewust in de avonden van de zomervakantie gepland. In deze periode is er minder verkeer op de weg zodat de overlast voor de weggebruikers en omwonenden beperkt blijft. Het gaat hier onder andere om het herstellen van bestrating en het aanbrengen van blindegeleidelijntegels. Ook de dode beukenhaag langs halte Spoorstede wordt vervangen en een gedeelte wordt herplaatst. Daarnaast worden de groeven die in de betonbaan liggen schoon gezogen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de nachten tussen 01.45 en 04.45 uur. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een kleine graafmachine en een trilplaat waardoor enig geluidshinder ontstaat.

Aanpassing spoorovergang Zuidstedeweg
Op de kruising van de Zuidstedeweg en de trambaan nabij Nieuwegein City zal in de periode tot en met 11 augustus 2023 gewerkt worden aan de spoorovergang van de trambaan Niewegein City. De werkzaamheden vinden gedurende vier weken plaats in de avonden en nachten op doordeweekse dagen tussen 19.00 uur en 05.00 uur. Dat betekent dat er geen trams in de avond naar IJsselstein en Nieuwegein-Zuid rijden.

Vervangend vervoer
Tijdens de werkzaamheden aan de Zuidstedeweg rijdt tussen Nieuwegein City en IJsselstein Binnenstad een vervangende buslijn 921. Deze rijdt twee keer per uur en sluit op Nieuwegein City aan op een tram uit Utrecht. Aansluitend op bus 921 rijdt belbus 923 tussen IJsselstein Binnenstad en IJsselstein-Zuid. Deze rijdt alleen op aanvraag: bel minimaal 60 minuten voor vertrek naar 030 765 12 42.

Reizigers naar Doorslag en Nieuwegein-Zuid maken gebruik van de bestaande buslijnen, zoals bus 74.
Tussen P+R Science Park Utrecht en Nieuwegein City blijft de tram rijden volgens de normale (zomer) dienstregeling).

Tijdelijke afsluiting van een rijbaan
De werkzaamheden aan de spoorovergang worden in vier fases uitgevoerd. Per fase wordt er telkens een van de rijbanen op de Zuidstedeweg tijdelijk afgesloten. Hierdoor ondervinden de reizigers en het wegverkeer zo min mogelijk hinder. Met verkeersborden worden de omleiding richting Houten/Ziekenhuis St. Antonius aangegeven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk