Werkzaamheden rond de Galecopperbrug in mei: inmeten buitenberm en verleggen fietspad

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei wordt de buitenberm van de parallelrijbaan van de A12 Galecopperbrug richting Arnhem ingemeten. Daarnaast worden er van maandag 23 tot woensdag 25 mei aan beide kanten van het Amsterdam-Rijnkanaal tijdelijke fietspaden aangelegd, naast de bestaande.

Foto: Arend Bloemink. Het fietspad onder de Galecopperbrug

13 en 14 mei: inmeetwerkzaamheden buitenberm
De werkzaamheden van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei duren in totaal acht uur en vinden ’s nachts plaats. Bij de toe- en afrit Nieuwegein (16) maakt het verkeer door de werkzaamheden gebruik van een verkorte in- en uitvoegstrook. Doorgaand verkeer richting Arnhem ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

23, 24 en 25 mei: verleggen fietspad
Van maandag 23 tot woensdag 25 mei worden onder de Galecopperbrug aan beide kanten van het Amsterdam-Rijnkanaal tijdelijke fietspaden aangelegd, naast de bestaande fietspaden. De bestaande fietspaden worden verlegd zodat er ruimte ontstaat voor werkterreinen aan beide kanten van het kanaal. Deze werkterreinen zijn nodig voor het onderhoud aan de Galecopperbrug richting Arnhem.

Fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Zij kunnen tijdens het aanleggen van de tijdelijke fietspaden gebruik blijven maken van de bestaande fietspaden. Vanaf 30 mei kunnen zij gebruikmaken van de nieuwe, verlegde fietspaden.

Autoverkeer aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal (de kant Westraven/Ikea) moet tijdens de werkzaamheden mogelijk even wachten. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen is aan deze kant slechts één rijstrook voor beide richtingen beschikbaar. De aannemer stelt een om-en-om regeling in.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk