Werkzaamheden in City-West

City, de binnenstad van Nieuwegein, wordt vernieuwd. Er komen 1.600 tot 2.000 nieuwe woningen voor starters, stellen, senioren en mensen met een zorgbehoefte. Ook komen er een nieuw knooppunt voor tram en bus en goede loop- en fietsroutes. In het Stationsgebied en City-West wordt nu hard gewerkt aan het leggen van het nieuwe riool, kabels en leidingen. Dit zijn kabels en leidingen voor onder andere stadsverwarming, water, elektra en telecom. Dit is nodig voor de nieuwe woningen en om de nieuwe trambaan aan te leggen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk tegelijk uitgevoerd. Op deze manier hebben omwonenden en bezoekers zo kort mogelijk last van de en het internet en de telefoon moeten blijven werken. Daarom worden de nieuwe kabels en leidingen geplaatst voordat de huidige verwijderd worden.

De werkzaamheden
De nieuwe ligging van de kabels en leidingen is bepaald in overleg met provincie Utrecht. In het P-West gebied worden de kabels en leidingen in een ring om het gebied gelegd. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe kabels en leidingen niet in de weg liggen voor nieuwbouw en groen in dit gebied.

Het riool, de kabels en de leidingen worden door vier aannemers aangelegd. Onder het bestaande spoor bij de Weverstede is al een persing uitgevoerd. Hiervoor zijn aan beide kanten van de trambaan gaten gegraven. Daarna zijn er leidingen door de grond onder de trambaan heen geduwd. Hierdoor kon de tram tijdens de werkzaamheden blijven rijden. De leidingen zijn direct lang genoeg gemaakt om ook onder de nieuwe trambaan door te komen. Hierdoor hoeven er in de toekomst niet opnieuw werkzaamheden uitgevoerd te worden. Voor de overige kabels en leidingen wordt de weg open gegraven. De aannemer graaft hiervoor een brede sleuf waarna de kabels en leidingen op hun plek worden gelegd. De leidingen voor de stadsverwarming zijn van staal. Deze moeten aan elkaar gelast en geïsoleerd worden. Dit neemt meer tijd in beslag.

Duurzaamheid
We hebben hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. We willen van City de meest duurzame binnenstad van Nederland maken. Voor City-West betekent dit, dat er veel groen komt. Groen dat uitnodigt om er doorheen te wandelen, op een bankje te zitten, of er te sporten. Goed voor de gezondheid dus. Maar ook goed voor vogels en insecten. Beplanting moet plaats vinden in de volle grond. De kabels en leidingen worden zo gelegd dat hier genoeg plek voor is.

Ook gaan we duurzaam om met afvalwater. We leggen een gescheiden rioleringssysteem aan. Hiermee kan licht en zwaar vervuild water gescheiden worden afgevoerd. Het zwaar vervuilde water is bijvoorbeeld het toiletwater en het keukenwater, waar meer dan alleen water en sop wordt doorgespoeld. Dit water wordt afgevoerd naar rioolwaterzuivering Klaphek. Het lichtvervuilde water is het douchewater. Dit water kan in City worden gezuiverd. Na zuivering wordt het gebruikt voor het water geven van het groen en het doorspoelen van het toilet. Op deze manier wordt hier geen drinkwater aan verspild.

Wanneer is het klaar?
De werkzaamheden lopen door tot de zomer van 2022.

Op de hoogte blijven?
Ga dan naar city-nieuwegein.nl. Dé website waarop alle informatie over de vernieuwing van City te vinden is. Hier staat ook een aanmeldformulier voor de digitale nieuwsbrief City. Of loop op maandagmiddag of woensdag binnen bij het Infocentrum City aan de Passage 80.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk