Wereldhave en gemeente sluiten overeenkomst voor versterking binnenstad Nieuwegein

Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst zetten Wereldhave en gemeente Nieuwegein een vervolgstap in de samenwerking met als doel een goed functionerende, toekomstbestendige en duurzame binnenstad te creëren, een die aansluit bij de wensen van zowel ondernemers, bezoekers als inwoners. Een speerpunt hierbij is het toevoegen van nieuwe bezoekredenen voor stadscentrum Nieuwegein en de transformatie van Cityplaza naar Full Service Center.

De overeenkomst werd op 15 juni op PROVADA 2022 ondertekend door wethouder Hans Adriani van gemeente Nieuwegein en Pieter Polman, Managing Director Wereldhave Nederland. Op 14 juni werd de inhoud al goedgekeurd door de het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein.

“Hiermee onderstrepen wij onze gedeelde ambities op thema’s als vitaliteit, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit,” aldus Pieter Polman. “Met de Full Service Strategie van Wereldhave geven wij hieraan invulling. Ons doel is om bezoekers vaker een alibi te geven voor een bezoek aan Nieuwegein. Dit bereiken we door functieverbreding waarin naast retail ook leisure-, gezondheid-, sport- en horecafuncties de ruimte krijgen.”

Ook gemeente Nieuwegein kan zich goed vinden in de inhoud van de intentieovereenkomst. In het Koersdocument (2017) Gemeente Nieuwegein wordt de ambitie uitgesproken om van Nieuwegein ‘De duurzaamste binnenstad van Nederland’ te maken. “Onze ambitie is om van City Nieuwegein de meest duurzame binnenstad van Nederland te maken”, licht wethouder Hans Adriani toe. “Voor het verwezenlijken hiervan werken wij graag intensief samen met partijen als Wereldhave. We gaan er samen voor zorgen dat hier een vitaal kernwinkelgebied ontstaat waar een variëteit aan functies samenkomt. Een levendige binnenstad die zich aanpast aan de veranderende wensen en behoeften.”

In de komende periode zal de inhoud van de intentieovereenkomst worden vertaald naar een concrete langetermijnvisie en een (her)ontwikkelplan.

Cityplaza Nieuwegein
Wereldhave is eigenaar van Cityplaza te Nieuwegein. In de komende jaren wordt dit winkelcentrum getransformeerd tot Full Service Center. Een one-stop-shoplocatie waar boodschappen doen, winkelen, vrijetijdsbesteding, ontspanning, werken en andere dagelijkse behoeften samenkomen. Op deze manier wordt Cityplaza een sterkere plek in het dagelijks leven van de bezoekers en als gevolg daarvan nog aantrekkelijker voor ondernemers en huurders.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk