Welzijnszken/Belastingen (2002/667)

Het college heeft 140 stembureauleden benoemd voor de gemeenteraadsverkiezing op 6 maart.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk