Welzijnszaken/Welzijn (2002/3804)

Het college heeft besloten subsidie aan te vragen bij de minister voor Integratiebeleid. Doel is het realiseren van een gesloten keten aan voorzieningen, waardoor marginalisering van allochtone kinderen en jongeren, met als mogelijk gevolg afglijden naar criminaliteit, kan worden voorkomen. De activiteiten en projecten moeten bijdragen aan de totstandkoming van een gesloten keten van voorzieningen, en participatie van vertegenwoordigers van de doelgroep is essentieel.

De gemeente moet ook toewerken naar een structurele inbedding van activiteiten. Concrete plannen die de gemeente met de subsidie wil gaan uitvoeren zijn onder andere het aanstellen van een preventie-coördinator, versterken en aanpassen van de taakinvulling van de SWN, het doen van veldonderzoek en het ontwikkelen van een monitorinstrument en verlenging en uitbreiding van het Roma-project.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk