Welzijnszaken/Welzijn (2002/3343)

Het buurtcentrum `t Klokhuis heeft mede namens De Baten en haar vroegere participanten, peuterspeelzaal Pinocchio en bibliotheek Nieuwegein noord, een incidentele subsidie gevraagd van € 1.134,00 voor de festiviteiten in het kader van het 25-jarig jubileum.

De gemeente Nieuwegein kent de regeling dat organisaties die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, ten behoeve van het jubileum een financiële bijdrage kunnen verkrijgen van maximaal € 1.134,00. Het college heeft de aanvraag gehonoreerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk