Welzijnszaken/Welzijn (2001/12417)

Stichting Intercultureel Kinderdagverblijf Roskamweide heeft voor één van haar kinderdagverblijven (De Toverfluit) een aanpassing aan van de vergunning kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Het gaat om een uitbreiding met twee kindplaatsen kinderdagopvang en tien kindplaatsen buitenschoolse opvang.

De brandweer en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) gaan akkoord met de uitbreiding in het bestaande pand. Het college heeft besloten, na overleg met kinderdagverblijf De Toverfluit, een aangepaste vergunning af te geven voor de periode van 19 november 2001 tot 15 december 2004.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk