Welzijnszaken/Onderwijs (2001/13131)

Het college heeft voor het schooljaar 2001/2002 geld ter beschikking gesteld voor drie activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Die activiteiten zijn: de integrale aanpak van (onderwijs)achterstanden in Wijkersloot (fl. 154.000,00 / € 69.882,15), intensieve opvang van ‘neveninstromers’ in het basisonderwijs (fl. 10.800,00 / € 4.900,83) en de opzet van een pilotproject voor coaching van Marokkaanse scholieren (fl. 35.000,00 / € 15.882,31). Het gaat om verdeling van bestaande middelen uit het onderwijsachterstandenplan 1998-2002.

Het besluit wordt ter kennisname voorgelegd aan de raadscommissie Personeel en organisatie, Sport en recreatie en Onderwijs (PSO) van 25 januari 2002.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren