Welzijnszaken/Onderwijs (2001/12420)

In het Programma en Overzicht huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2002 zijn alle aanvragen voor voorzieningen voor het jaar 2002 opgenomen, die zijn ingediend door de besturen van het primair en voortgezet onderwijs Nieuwegein. Het college heeft – na overleg met een vertegenwoordiging van de scholen – nu aangegeven welke aanvragen het wil honoreren. Deze te honoreren aanvragen staan in het Programma 2002.

De overige aanvragen staan in het Overzicht. Het college stelt voor om ƒ 1.699.511,– (€ 771.205,–) beschikbaar te stellen voor de realisering van het Programma 2002. De raadscommissie voor Personeel en organisatie, Sport en Recreatie en Onderwijs bespreekt het voorstel op 4 december De raadscommissie voor Financiën, Regionale Zaken en Automatisering bespreekt het op 6 december.

De gemeenteraad besluit er definitief over op 18 december.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk