Welzijnszaken (2002/611)

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein willen dat er in Vreeswijk een Museumwerf komt. De Museum-werf moet gaan bestaan uit een collectie van historische binnenvaartschepen, een werf waar aan deze schepen wordt gewerkt en een museum waar aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de binnenvaart. De werkende werf moet komen op de locatie van de huidige werf Buitenweg.

Het streven is de werf operationeel te laten zijn in de loop van 2003 en de opening van het museum in 2006 plaats te laten vinden. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om hiervoor geld beschikbaar te stellen. De investeringen om de museumwerf te realiseren bedragen € 562.000. De jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente komt daar-mee op € 127.500. Naast investeringen van de gemeente heeft de provincie Utrecht een eenmalige investe-ringssubsidie van € 226.890 beschikbaar gesteld. Dit voorstel wordt op 7 februari besproken in de commissie Verkeer en vervoer, Milieu en Cultuur (VMC) en op 21 februari in de commissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering (FRA). De gemeenteraad spreekt op 28 februari over het voorstel.

Na positieve besluitvorming door de raad draagt de gemeente het initiatief tot realisering en uitbouw over aan een nog op te richten stichting. Zie voor meer informatie het aparte nieuwsbericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk