Welzijnszaken (2001/7091)

Het college heeft december 2000 geld ter beschikking gesteld voor onderzoek naar de bedrijfsvoering en financiële huishouding van De Kom. Tevens moest het onderzoek inzicht verschaffen in de consequenties van de eventuele korting op de subsidie van De Kom in het kader van ‘Ruimte maken’.

Het rapport is afgerond en is nu door de opdrachtgever, het bestuur De Kom, aan het college aangeboden. Inmiddels overleggen het bestuur van De Kom en de gemeente over de uitkomsten van het onderzoek. Het streven is, mede op basis van het onderzoek, de raad nog dit jaar een voorstel met betrekking tot de taakstellende bezuiniging De Kom voor te leggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk