Welzijnszaken (2001/11.059)

De Stichting Multicultureel Adviesorgaan Nieuwegein wil op korte termijn een discussiebijeenkomst organiseren over de gevolgen van de aanslag in de VS op de islamitische gemeenschap in Nieuwegein. Door vertegenwoordigers vanuit o.a. de islamitische gemeenschap, vanuit de onderwijssector en de politie aan het woord te laten, wil het SMAN begrip vragen voor de angstgevoelens bij een deel van de Islamitische gemeenschap en verkeerde beeldvorming omtrent de Islam wegnemen.

Om deze bijeenkomst te realiseren stelt het college een subsidie beschikbaar van fl. 1175,- (€ 533,19) in het kader van de subsidieregeling zelforganisaties allochtonen (1999-72).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk