Welzijnswerk wordt afgebroken.

Het gaat niet goed met onze samenleving. De verdraagzaamheid staat in de hoek, geesten dreigen te scheiden, het SAMENleven verwordt tot “ieder voor zich”. Ook de voorstellen van het rechtse CDA en VVD-college in “Nieuwegein Kiest!” dragen daar toe bij.

Het tegengaan van haat, terrorisme en het ieder voor zich lukt niet alleen met meer politie, AIVD en strengere wetgeving.

Dat kan en moet, maar tegelijkertijd moet er juist geïnvesteerd worden in het werk in buurten om mensen bij elkaar te brengen.

De sociale structuur moeten we opbouwen niet afbreken zoals onder de bezielende leiding van onder andere GroenLinks gebeurt.

De Partij van de Arbeid had daarvoor extra geld over in haar BeterBegroting, terwijl GroenLinks het welzijnwerk de duimschroef nog eens aandraait, door in het door hen aangenomen begrotingsvoorstel al in 2006 bezuinigingsoffers te vragen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk