Welzijn (2001/11333)

Om het beleid inzake Jeugd en Veiligheid te intensiveren, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken een eenmalige bijdrage beschikbaar. De raad is op 21 juni 2001 akkoord gegaan met het bestedingsvoorstel van deze bijdrage.

Voor de politie Regio Utrecht district Lekstroom is een bedrag van fl. 75.000,– (€34.033,52) gereserveerd als bijdrage in de extra menskracht die nodig is bij de politie in verband met de aanpak van het schoolverzuim onder Roma-leerplichtigen. Het college stelt dit bedrag nu beschikbaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk