Welstandsnota 2010

Het college heeft ingestemd met de nieuwe Welstandsnota. Op 17 februari wordt de nota in de gemeenteraad besproken voor definitieve vaststelling. Als de raad een positief besluit neemt, wordt de inhoud van de nota geschikt gemaakt voor de landelijke webvoorziening WelstandTransparant. Vanaf dan kunnen welstandscriteria eenvoudig worden geraadpleegd via internet door het klikken op een perceel op de stadsplattegrond (gebaseerd op Google Maps) of door het invoeren van een adres en/of het soort geplande bouwwerk.

Begin 2008 is gestart met de evaluatie van de welstandsnota uit 2004. Dit heeft geleid tot een herzieningsvoorstel. In juli en augustus 2008 is er een inspraaktraject doorlopen dat circa 450 reacties heeft opgeleverd. De reacties zijn verwerkt in de nieuwe nota. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude nota zijn:

• Er zijn criteria opgenomen voor bouwwerken die al eerder in de directe omgeving zijn gerealiseerd (herhalingsgevallen).

• Criteria voor dakkapellen en reclames zijn verruimd en verduidelijkt.

• Er is meer aandacht voor welstand langs de rijks-, hoofd- en waterwegen.

• De beeldkwaliteitsplannen opgesteld voor grote gebieds(her)ontwikkelingen zijn nu goed in de nota verwerkt.

• In de wijk Blokhoeve is een experiment gestart waarbij voor vrije kavels zo min mogelijk welstandseisen gelden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren