Wederom verontwaardiging over stopzetten ophaal frequentie GFT bak

Het is niet de eerste keer dat inwoners van Nieuwegein en raadsleden geconfronteerd worden met onbegrijpelijke besluiten van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Wanbeleid bij het bestuur van het bedrijf die het vuil ophaalt in Nieuwegein, Zeist, Soest, IJsselstein, Baarn en Bunnik kostte de inwoners over het boekjaar 2020 alleen al 675.000 euro. Dit was een tekort op het huishoudboekje over het jaar 2020.

Omdat de gemeenten zelf eigenaar zijn van het RMN, moesten de gemeenten het tekort ook zelf evenredig ophoesten. Dat kostte Nieuwegein ruim 200.000 euro. Daarop volgde een verhoging van 6,4% op de tarieven voor rioolrechten en afvalstoffenheffing.

De politiek, maar ook de inwoners in Nieuwegein werden 12 juli jl. weer onaangenaam verrast. In de media liet de vuilnisophaaldienst weten dat per direct werd gestopt met het wekelijks ophalen van de GFT container in de zomer. Ook afgelopen jaar werden de bewoners hiermee geconfronteerd.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) tegenover onze redactie: ‘Met onmiddellijke ingang werd de frequentie deze maand teruggezet naar 2 wekelijks terwijl juist de wekelijkse ophaalfrequentie veel overlast tegengaat. Stank, maden en ander ongedierte zijn bij zomerse temperaturen de reden geweest om de ophaalfrequentie naar wekelijks te zetten’ Volgens de VSP reden om het nieuwe gemeentebestuur eens aan de tand te voelen over deze eenzijdige actie van RMN. Eerder kreeg het bestuur van RMN de zak wegens wanbeleid.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders had de VSP al eerder gevraagd wie opdracht/akkoord had gegeven tot het stopzetten van het wekelijks ophalen van de GFT kliko in de zomerperiode. U moet weten dat het Algemeen Bestuur van RMN bestaat uit de zes verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. In Nieuwegein is dat GroenLinks wethouder Marieke Schouten. Dus iemand had het moeten weten. Het college gaf het onderstaande antwoord op de vraag:

‘De directie van RMN heeft dit besloten. Gemeente Nieuwegein werd (net als de RMN-gemeenten Soest en Zeist) hierdoor onaangenaam verrast. De onverwachte piek in het ziekteverzuim, als gevolg van de opleving van Corona, zorgde ervoor dat de zomerroosters niet geheel gevuld konden worden. De GFT-minicontainers worden nu net als gebruikelijk om de week geledigd. In 2020 was dit overigens ook het geval en heeft er achteraf een verrekening plaatsgevonden van de niet uitgevoerde dienstverlening.’

De VSP wil graag weten wanneer het college op de hoogte is gesteld van de wijziging in de ophaalfrequentie. Ook zijn er vragen over de communicatie en wil zij weten hoe groot de verrekening is geweest van de niet verleende diensten in 2020 toen het zelfde akkefietje plaatsvond. De onderstaande vragen zijn door de VSP aan het college van B&W gesteld:

 1. Wanneer is het college op de hoogte gesteld van de wijziging in ophaalfrequentie?
 2. Welke communicatie heeft de gemeente Nieuwegein gebruikt om de inwoners hiervan op de hoogte te brengen?
 3. Is de RMN directie bevoegd om dit besluit zelfstandig te nemen, m.a.w. is dit geregeld in een directiebesluit?
 4. Welke rol speelde het Dagelijks Bestuur in deze besluitvorming?
 5. Wat vind het college en onze wethouder (DB en AB lid) van deze gang van zaken?
 6. Een routeplanning van de vuilophaaldienst is volgens ons al enige weken van te voren bekend en zo ook de mogelijke problemen. Waarom heeft de RMN en/of het college hier niet eerder over gecommuniceerd richting onze inwoners?
 7. Is hier daadwerkelijk sprake van overmacht of heeft de RMN de makkelijkste weg gekoz en?
 8. Is er een boeteclausule voor de RMS voor dit soort eenzijdig verminderde dienstverlening?
 9. In 2020 heeft dit ook al plaatsgevonden en heeft achteraf een verrekening plaatsgevonden van de niet verleende dienstverlening. Hoe groot was die verrekening en wat heeft dat voor een gevolg gehad op de afvalstofheffing(mag niet meer dan kostendekkend zijn)?
 10. Met welke verlaging van de afvalstofheffing kan een huishouden in Nieuwegein rekening houden door de geannuleerde ophaalrondes?
 11. Wat gaat het college doen om herhaling te voorkomen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk