Waterschap en gemeente starten met baggeren

Het waterschap is op 8 maart gestart met het baggeren van diverse watergangen in de wijken Batau Noord en Batau Zuid in Nieuwegein. Voor het baggeren van de watergangen in Batau wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht.Als eerste zal de watergang aan de Lauriergaarde worden gebaggerd. Het hele project zal in totaal ongeveer vier maanden in beslag nemen. Het baggeren is een gezamenlijk project van de gemeente Nieuwegein en het waterschap. Het waterschap coördineert de werkzaamheden omdat het merendeel van de watergangen in beheer is bij het waterschap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk