Waterschap en Defensie pakken vandaag de Lekdijk in

Militairen en medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) pakken vanmorgen de Lekdijk bij Lopik in met folie en zandzakken. De actie is onderdeel van een meerdaagse dijkoefening tussen Amerongen en Schoonhoven. Er zijn gefingeerde zwakke plekken, die moeten ze eerst ontdekken.

Tijdens de crisisoefening die gisteren is begonnen worden in Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug tientallen militairen en meer dan honderd waterschapsmedewerkers ingezet. Zo lopen er dijkwachten en militairen met fluorescerende hesjes langs de Lekdijk om mogelijke zwakke plekken te ontdekken. Ook oefenen ze maatregelen die nodig zijn als de dijk echt ondermijnd zou raken. Zo werden gisteren de deuren van de Oude Sluis gesloten met speciale schotten. Dit wordt eens in de vijf jaar gedaan om het hoogwaterprotocol te oefenen. ‘De sluis is een zwak onderdeel van de Lekdijk, dus er zijn speciale procedures bij hoogwater’ aldus het waterschap.

Sluiten van de Oude Sluis in Vreeswijk

HDSR noemt de Lekdijk één van de belangrijkste dijken in Nederland. Door klimaatverandering is er steeds meer kans op lange periodes van hoogwater. Vandaar de oefening. Als hij ooit zou doorbreken komen een miljoen mensen in gevaar en kan de schade oplopen tot ruim 20 miljard euro. In crisissituaties kan het waterschap een beroep doen op ondersteuning van Defensie.

Tot en met donderdag worden onder meer speciale aluminium schotten, waterdoorlatende folie, zandzakken, tientallen ‘big bags’, een kraanwagen en een boot ingezet. Ook duikers van de Veiligheidsregio Utrecht oefenen mee.

De oefening duurt nog tot en met donderdag 12 mei. Begin maart werd de Lekdijk al geïnspecteerd door medewerkers van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waaruit bleek dat deze er goed bij ligt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk