Hoogheemraadschap na inspectie Lekdijk: ‘Die ligt er goed bij!’

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven ligt er ‘goed bij.’ Dat zegt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waar Nieuwegein onder valt. Dit blijkt na een inspectie van de 55 kilometer lange dijk ten noorden van de rivier. De Lekdijk wordt tweemaal per jaar te voet gecontroleerd, in het voorjaar en in het najaar.

Bij de voorjaarsinspectie is er extra aandacht voor mogelijke schade door drijfvuil als gevolg van hoogwater. De waterschapsmedewerkers bekijken onder meer of de grasmat van de dijk in orde is, of en waar scheuren of verzakkingen zijn en of er schade is door het graven van dieren. De dijk heeft de toets ruimschoots doorstaan. “We hebben natuurlijk wel wat kleine dingen gevonden”, zegt woordvoerder Clarion Wegerif. “Wat opschot van kleine boompjes en wat percelen waar nu al schapen grazen. Dat mag nog niet, dus daar gaan onze handhavers nog op af.”

Clarion Wegerif

Controle
Op basis van de resultaten van deze inspectie neemt het waterschap maatregelen om de conditie van de dijk weer in orde te maken. In het najaar wordt de controle opnieuw gedaan, dan is het vooral om te kijken of de dijk winterklaar is. Het is elk halfjaar weer een klusje, zegt Wegerif, waarbij de dijk wordt opgedeeld in vakken van tien kilometer. Medewerkers van het hoogheemraadschap lopen op zo’n dag in tweetallen over de weg en over het buiten- en binnentalud. Gisteren was het trouwens geen straf om zo lang buiten te zijn. “We hadden mooi weer besteld en ook gekregen.”

De noordelijke Lekdijk beschermt een groot deel van Utrecht en de Randstad tegen overstromingen. De kans dat de dijk doorbreekt is klein, maar de gevolgen zijn groot; daarom moet de dijk in goede conditie zijn.

Voorjaarsinspectie van de Lekdijk
De Lekdijk wordt tweemaal per jaar te voet geïnspecteerd, in het voorjaar en het najaar. Bij de voorjaarsinspectie is er extra aandacht voor mogelijke schade door drijfvuil als gevolg van hoogwater. De waterschapsmedewerkers bekijken:

  • of de grasmat van de dijk in orde is
  • of en waar scheuren of verzakkingen zijn
  • of en waar drijfvuil ligt
  • of en waar schade is ontstaan door drijfvuil, ijs of het graven van dieren
  • of en waar op een andere manier de werking van de waterkering wordt beïnvloed

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk