Waterschap baggert singels in Nieuwegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat in week van 3 november een aantal singels in de gemeente Nieuwegein baggeren. Het gaat om de watergangen die liggen aan de Achterweg, De Bongenaer, in Park Oudegein (noordoostelijk deel), de Bergerveste, Jisperveste, Zwolseveste en de Zavelweg. De werkzaamheden duren tot eind november 2014. Tijdens de werkzaamheden is de straat soms tijdelijk minder goed bereikbaar. Ook kan het voorkomen dat parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten zijn.

Firma De Heer Land en Water gaat de werkzaamheden met een kraan en een schuifboot uitvoeren. De werkzaamheden gebeuren grotendeels in stedelijk gebied, waardoor er onvoldoende ruimte is om de bagger op de kant te verwerken. Daarom wordt de bagger afgevoerd naar het baggerdepot de Hooge Kampse Plas in Groenekan. De aannemer heeft per locatie ongeveer een week nodig om te baggeren en de bagger te verwijderen.

De verbindingen tussen de singels, de zogenaamde duikers, zijn een onderdeel van het watersysteem. Deze verbindingen slibben in verloop van tijd langzaam dicht. Daarom zal de gemeente Nieuwegein deze duikers net vóór, of aansluitend aan de baggerwerkzaamheden, laten reinigen en inspecteren.

De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water in de polder. Een dikke laag bagger op de bodem, belemmert deze functie. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Goede redenen dus voor het waterschap om in actie te komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren