‘Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein’

Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar nu weer kruipt of vliegt, soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat u ergens kunt tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.

Deze week: ‘Ik kijk niet elke dag in mijn outlook-mailbox, maar hiermee komt het wel weer goed deze week, hoop ik. Heb jij overigens al zwammen in jouw tuin gevonden? In mijn tuin(tje) vond ik dit jaar al vier (heel algemene)  soorten, toch wel geinig. Hierbij de witte kluifzwam van mevrouw Tonny Bijstra. Zij stuurde deze foto naar de redactie’ aldus Udo.

Witte Kluifzwam

Udo: ‘Het is dit jaar een goed paddenstoelen jaar en de zwammen verrijzen op vele plaatsen in Nieuwegein zelfs tussen de stenen van een pad of terras in tuinen of bij de waterkant van de Hollandse IJssel. Zo vond èn fotografeerde mevrouw Tonny Bijstra uit Nieuwgeein bij die waterkant meerdere witte kluifzwammen, zwammen die er uit zien als afgekloven kluiven van een vreemd gevormd beest.’

‘Paddenstoelen hebben bijna allen een heel kort leven, dus mogelijk zijn die kluifzwammen  alweer verdwenen, maar ze kunnen ook ergens anders opduiken en in het IJsselbos zijn kluifzwammen zeker te vinden, ook met  een bruine “hoed” dus van een verwante, kleinere soort.’

‘Overigens, er zijn ook paddenstoelen met een Langer leven dan een paar dagen of weken. Dat zijn bijvoorbeeld de platte tonderzwammen, die als dikke kwabben tegen de voet van bomen of stronken zitten, van boven zwartbruin of zwart, van onder wit en glad vol kleine gaatjes waar in de herfst de bruine sporen uit komen. De zwam droogt na de sporenafgifte uit, en vormt in het volgnde jaar bovenop de oude zwam weer een nieuwe. Ook deze ouwe taaien vind je in het IJsselbos, en verder in heel Nieuwegein.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk