Waarom juist voor klein MKB een goede AVB belangrijk is

Een AVB is voor kleine en middelgrote bedrijven om meerdere redenen belangrijk. Je bedrijf is op allerlei manieren aansprakelijk te stellen als er schade ontstaat. Het kan daarbij gaan om letselschade, maar ook om materiële schade en schade die voortvloeit uit verkochte producten. Ben je werkgever dan loop je bovendien het risico dat je werknemers een keer schade veroorzaken en is er het risico op de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor al dit soort situaties.

Neemt financiële risico’s weg
Krijg je te maken met schade die door jezelf of door een werknemer is veroorzaakt dan kan dat grote financiële gevolgen hebben. Dat is eveneens mogelijk als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een bedrijfsongeval waardoor een werknemer arbeidsongeschikt raakt of misschien zelfs wel overlijdt. Indien je bedrijf de schadeclaim niet kan dragen dan kan dat in het ergste geval het einde van je bedrijf betekenen. Dat is dan ook een reden dat een AVB voor het klein MKB zo belangrijk is, want de financiële risico’s voor dergelijke gebeurtenissen neem je daarmee weg.

Uitgebreide dekking voor aansprakelijkheid
Een goede AVB is belangrijk omdat je als bedrijf in het MKB daarmee van een uitgebreide dekking bent voorzien tegen aansprakelijkheidsstelling. Er is onder meer sprake van een algemene aansprakelijkheid, zoals bij het toebrengen van materiële schade of letselschade. Dan is er ook nog de werkgeversaansprakelijkheid, want je hebt als werkgever nu eenmaal een wettelijke zorgplicht voor personeel. Bij het schenden van de zorgplicht, zoals het niet bieden van een veilige werkomgeving ben je als werkgever aansprakelijk als er een bedrijfsongeval ontstaat. Verder is er ook nog sprake van productaansprakelijkheid als een door jou verkocht product bij een consument bijvoorbeeld voor schade heeft gezorgd. De financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid zijn af te dekken met een goede AVB.

Er bestaat altijd een risico op schadeclaims
Je loopt als bedrijf of als werkgever altijd een risico dat je te maken krijgt met schadeclaims. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de schadeclaims altijd terecht zijn, maar bij een aansprakelijkheidsstelling dien je wel stappen te ondernemen. Het is dan prettig om terug te vallen op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de zaak over te dragen aan je verzekeraar. Indien er sprake is van gedekte schade en je krijgt met een schadeclaim te maken dan helpt de verzekeraar je daarbij. Ook dat is dus een belangrijke reden om als bedrijf in het klein MKB een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten.

Er zijn opdrachtgevers die een AVB verplichten
Zelfs als je de risico’s op een schadeclaim buiten beschouwing laat, kan het ook nog belangrijk zijn om een AVB af te sluiten. Er zijn namelijk opdrachtgevers in verschillende branches die een AVB verplichten om van je diensten gebruik te maken. Heb je als bedrijf geen AVB dan loop je wat dat betreft dus mogelijk opdrachten mis. Overigens is een AVB af te sluiten met een dekking die op de branche waarin je actief bent, is af te stemmen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk