VVD Nieuwegein maakt kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend

De leden van de VVD in Nieuwegein hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld. De liberalen gaan de verkiezingen in met een mooie lijst, met een goede mix aan ervaring en vertrouwde gezichten en enthousiaste nieuwkomers.

Ellie Eggengoor voert, als eerder gekozen lijsttrekker, de lijst aan
Ellie Eggengoor is sinds 2018 wethouder voor de VVD en heeft in de afgelopen periode namens de VVD mede vorm gegeven aan het mooier maken van Nieuwegein. Zij is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onder meer mobiliteit, economische zaken, werk & inkomen, Participatiewet, Wmo en armoedebeleid. Allemaal onderwerpen die het dagelijkse leven van Nieuwegeiners raken. Voor het wethouderschap was zij vanaf 2014 raadslid.

Eggengoor: “Met deze lijst gaan wij vol overtuiging de verkiezingen in. We staan de komende jaren voor grote opgaven. Wij willen die keuzes maken die ervoor zorgen dat het leven, werken en ondernemen in Nieuwegein nog beter en waardevoller wordt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat met deze groep mensen gaat lukken.”

Onder de kandidaten, vinden we allereerst enkele bekende gezichten; Op nummer 2 staat Kelly Vizee, huidig raadslid en woordvoerder op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening en verkeer. Gevolgd door collega-raadslid Marco Diekstra (3), huidig woordvoerder op o.a. financiën en duurzaamheid. En op nummer 4, eveneens raadslid, Miranda Schenkhuizen, woordvoerder op o.a. jeugd en volksgezondheid. Op nummer 5 staat de eerste nieuwkomer; Anastasia van der Lugt, met veel politieke ervaring in buurgemeente IJsselstein en huidig directeur van Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

De top 10 van de lijst wordt gecompleteerd door huidig raadslid Johan Gadella (6), bestuurslid Jan Kupers (7), Dennis Verhagen (8), Stephanie de Wildt (9) en Jonas Stroeven (10). Als lijstduwer, op plek 18, is Betsy de Keizer opnieuw verkozen.

Bestuursvoorzitter Henk van Vliet: “Wij zijn trots op deze lijst. Ik ben er van overtuigd dat wij met deze mensen, met ieder hun eigen kracht en expertise, alles in huis hebben om ook de komende raadsperiode tot een succes te maken.“

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk