VVD-er Frans Backhuijs onze nieuwe burgemeester!

De VVD-Nieuwegein is trots op het feit dat de heer Frans Backhuijs unaniem is voorgedragen door de gemeenteraad van Nieuwegein voor het ambt van burgemeester. De VVD heeft sinds de stichting van de gemeente Nieuwegein in de jaren zeventig nooit eerder een Liberaal op deze eervolle post gehad. Na een moeilijke tijd heeft de VVD haar bestendige koers verder voorgezet, daarbij beloond door de kiezer met 3 mooie verkiezingsuitslagen in korte tijd waarbij de VVD als grootste partij in Nieuwegein uit de bus kwam. Wij feliciteren Frans Backhuijs met de unanieme voordracht en wensen hem veel wijsheid en succes toe in zijn nieuwe functie.

Frans Backhuijs is vanaf 2004 burgemeester van Oldenzaal, daarvoor werkte hij bij Ballast Nedam en was hij 8 jaar wethouder in Eindhoven. Daar is hij een degelijke, betrokken en ervaren bestuurder gebleken Hij is bekend met grootstedelijke vraagstukken in Twente en Eindhoven, en heeft ruime ervaring op beleidsterreinen die ook in Nieuwegein spelen zoals de Roma-vraagstukken (Oldenzaal is een gemeente die participeert in het platform van Roma-gemeenten) en drugvraagstukken. Frans is in Utrecht geboren.

Inmiddels zijn de leden van het college van Burgemeester en Wethouders bij Frans Backhuijs in Oldenzaal op bezoek geweest voor een eerste kennismaking. VVD-wethouder Wouter Kolff karakteriseerde hem in zijn eerste indruk als “sympathiek, kundig en geïnteresseerd”. D-66 wethouder Hans Reusch tijdens hetzelfde bezoek: “Ik verwacht een goede click met het College”. Ook het college van B&W wens ik een goede samenwerking toe.

Johan Gadella, fractievoorzitter VVD-Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk