VVD complimenteert JSV Nieuwegein met creëren van veiligere sportomgeving voor jeugd.

JSV Nieuwegein hield op 8 december 2014 een persconferentie. Een unicum in de geschiedenis van Nieuwegein dat een sportvereniging een persconferentie hield. Maar terecht, want de JSV Nieuwegein heeft een mooie prestatie te delen met de Nieuwegeinse samenleving. Als eerste sportvereniging in Nieuwegein hebben ze het voor elkaar gekregen dat alle vrijwilligers welke met jeugd in aanraking komt een Verklaring omtrent gedrag(VOG) hebben verkregen. Ruim 180 vrijwilligers. Kortom, een prestatie om trots op te zijn.

Als VVD zijn we daar erg blij mee. De VOG draagt bij aan een veiligere sportomgeving voor de sportende jeugd. “Niet alleen het verkrijgen van een VOG maar ook vooral de discussie die dit met zich meebrengt binnen een sportverenging is van belang. Ook daardoor wordt een vereniging veiliger”, aldus VVD Fractievoorzitter Mark Snoeren. “JSV mag trots zijn op deze prestatie, laten we hopen dat er nog veel verenigingen spoedig volgen.” De VVD beseft dat een VOG-beleid geen garantie geeft maar dit draagt wel bij aan een veiligere sportomgeving.

Begin dit jaar stelde de VVD nog vragen aan het college over dit onderwerp. Zo werd de vraag gesteld of en hoe de gemeente verengingen kan enthousiasmeren de stap te zetten om hier beleid op te maken. Hierbij zouden ook de mogelijkheden bekeken moeten worden of een VOG te koppelen is aan vormen van subsidieverstrekking. Hier werd door het college positief op geantwoord. Die koppeling met subsidie zou in 2014 aan de gemeenteraad van Nieuwegein worden voorgelegd, zo was het antwoord van het college in de reactie van . Maar tot op heden is dit niet behandeld in de gemeenteraad. Dit is voor de VVD aanleiding om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het college over de voortgang van het subsidiebeleid en de koppeling aan VOG beleid. De VVD wil graag weten hoe en wanneer de raad de aanpassingen in het beleid krijgt voorgelegd en welke acties het college onderneemt om nog meer verengingen enthousiast te krijgen om een zelfde prestatie te leveren als JSV Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren