VVD amendement ‘tegenprestatie’ aangenomen

De VVD vindt dat bijstandsgerechtigden met arbeidsvermogen die zich niet in een re-integratietraject bevinden een verplichte tegenprestatie kunnen leveren voor maximaal 3 maanden. Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen mee doen aan de samenleving door werk of maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. Hierdoor houdt deze groep contact met de samenleving én de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans op een duurzame aanstelling op de arbeidsmarkt.

In de Raadsvergadering van donderdag 28 mei jl. is er op initiatief van de VVD in samenwerking met het CDA, Ieders Belang en de Verenigde Senioren Partij een amendement ingediend waarin de tegenprestatie verplicht wordt gesteld. Dit amendement is met steun van de ChristenUnie aangenomen in de Raad.

De verplichte tegenprestatie geldt alleen voor bijstandsgerechtigden in klantgroepen 1 en 2. Dit zijn mensen die ’job ready’ zijn, dus met relatief weinig hulp inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. De verplichting geldt niet voor mensen in klantgroepen 3 en 4, met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep zal moeten focussen op het ‘Job ready’ worden.

De tegenprestatie niet mag leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het mag ook niet leiden tot oneerlijke concurrentie met andere werknemers. Het zal daarom veelal om werk gaan bij organisaties en instanties die werken met vrijwilligers of activiteiten hebben die als extra beschouwd kunnen worden. Dit kunnen die organisaties aandragen, maar ook door zelf bij een instantie zoals bijvoorbeeld een sportclub of vrijwilligers een afspraak te maken.

De invulling van de tegenprestatie wordt overgelaten aan de bijstandsgerechtigde zelf. Hij of zij kan zelf bepalen wat hij/zij wil doen, waar en wanneer, afgestemd op de persoonlijke situatie.
De rol van de WIL blijft wat de VVD betreft beperkt tot het toetsen of de tegenprestatie maatschappelijk relevant genoeg is. Dit kan in de bestaande contactenmomenten met de client worden meegenomen. Wij vinden het belangrijk dat al bij de aanvraag van de bijstandsuitkering mensen worden geïnformeerd over deze tegenprestatie. En als er geen tegenprestatie wordt geleverd, is de WIL aan zet om een gepaste sanctie op te leggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren