VSP wil weten hoe Nieuwegein vluchtelingen opvangt

Gemeenten in de regio zijn hard op zoek naar mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen. Burgemeesters zijn daarover in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeenten willen weten hoe zij de vluchtelingen die naar ons land komen het beste kunnen helpen. Daar- mee geven ze gehoor aan de oproep van staatssecretaris Dijkhoff en het COA, om snel op zoek te gaan naar opvanglocaties.

Zoals bekend zitten de 3 asielzoekerscentra in Nederland overvol, waarvan 50% statushouders is. Voor 2015 is de taakstelling voor de huisvesting van verblijfgerechtigde vluchtelingen (=statushouders) verdubbeld ten opzichte van 2014. Door de verwachte extra nieuwe instroom van vluchtelingen uit oorlogs- gebieden zouden statushouders vervroegd aan gemeenten in Nederland kunnen worden aangeboden voor huisvesting om doorstroming te bespoe- digen.

De VSP in Nieuwegein heeft vragen omtrent deze aanhoudende instroom van vluchtelingen. Reeds op 30 augustus heeft zij de raad en het college gevraagd hoe Nieuwegein denkt om te gaan met een mogelijke toestroom van asielzoekers naar Nieuwegein en wat de invloed hiervan is op de inwoners van Nieuwegein m.b.t. hun wachttijd op huisvesting in de sociale huursector met of zonder urgentieverklaring.

Donderdag 10 september aanstaande zal de VSP vragen stellen in de raads- commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) omtrent de mogelijke huisvesting van statushouders in Nieuwegein. Hoeveel woningen zijn nu beschikbaar voor statushouders en hoeveel moeten er nog bijkomen? Allemaal vragen die invloed hebben op de inwoners. Ook wil de VSP weten hoe het college is voorbereid om de opvang goed te coördineren. En nog belangrijker hoe gaat het college communiceren met haar inwoners omtrent deze problematiek. Voor alle vragen, klik op het fotocameraatje hieronder.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren