Vrijstelling en bouwvergunning Dorpsstraat 22

Gedeputeerde staten hebben de aangevraagde verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten voor het bouwplan Dorpsstraat 22 afgegeven. Deze verklaring was nodig in het kader van de vrijstellingsprocedure (artikel 19) voor het bouwplan herbouwen en uitbreiden van het pand Dorpsstraat 22 tot drie appartementen.Het college heeft deze vrijstelling van het bestemmingsplan en de bouwvergunning verleend. De aanvrager en de indieners van zienswijzen zijn van dit besluit op de hoogte gebracht. Klik hier voor meer informatie over het prachtige pand.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk