Vreeswijk nog meer op de kaart zetten door werkzaamheden Prinses Beatrixsluis

Vreeswijk – een van de dorpskernen binnen de gemeente Nieuwegein –  heeft van oudsher een zeer grote band met sluizen en de binnenvaart. Zo staat het oudste schippersinternaat van Nederland in Vreeswijk. Maar wat vinden de Vreeswijkse ondernemers van de werkzaamheden bij de Prinses Beatrixsluis? En levert het hen ook nog wat op?

Het is de ondernemers in Vreeswijk niet ontgaan dat de bouw van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal afgelopen september van start zijn gegaan. Bas van Meegen, eigenaar van Dagwinkel Vreeswijk en voorzitter van ondernemersvereniging Vreeswijk, merkt vooral dat meer schippers de sluiproute door Vreeswijk nemen in plaats van de doorgaande route door de Prinses Beatrixsluis. ‘Maar dat vind ik niet per se negatief hoor’, vertelt hij. ‘Schippers die moeten wachten bij de Koninginnensluis leggen vaak even aan en komen dan vervolgens bij mij in de supermarkt een boodschapje doen. En dat vind ik natuurlijk geen probleem! Bovendien is Vreeswijk een schippersdorp. We zijn wel wat gewend.’

Van Meegen is te spreken over de communicatie van Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Sas van Vreeswijk. ‘We hebben tijdig te horen gekregen welke wegen afgesloten zouden worden en welke omleidingsroutes er zijn. Dat is erg fijn.’ Ook de plannen voor de door Sas van Vreeswijk opgerichte gebiedscoöperatie zijn in goede aarde gevallen. ‘Het is goed dat omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en lokale overheden samen worden gebracht om na te denken over hoe het gebied langs het Lekkanaal nóg aantrekkelijker kan worden gemaakt. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.’

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De gebiedscoöperatie is inmiddels enkele keren bij elkaar gekomen. Van Meegen vertelt dat er de nodige interessante ideeën zijn geopperd. Zelf hoopt hij bijvoorbeeld dat de toeristische potentie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie – die prominent aanwezig is in het landschap rond de Prinses Beatrixsluis en het Lekkanaal – beter benut gaat worden. ‘Toerisme is belangrijk voor Vreeswijk. Zeker in de zomer leven veel mensen in ons dorp hiervan. Ik denk wel dat we de aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog meer kunnen uitbuiten. Het is fijn om hier in de gebiedscoöperatie over na te denken en ideeën op te doen.’

Handen op elkaar
Ook over de inrichting van het gebied langs het Lekkanaal denkt ondernemersvereniging Vreeswijk graag mee. ‘Wij pleiten al jaren voor een aanlegplaats voor cruiseschepen in Nieuwegein, zoals bij de Prinses Beatrixsluis. Daar is zeker animo voor, zo hebben we gehoord van diverse rederijen. Veel passagiersschepen zouden hier bijvoorbeeld graag een tussenstop willen maken. Toeristen zouden dan te voet Vreeswijk of de Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen bezoeken. Het zou mooi zijn als we hier in de gebiedscoöperatie de handen voor op elkaar kunnen krijgen en Vreeswijk zo nog meer op de kaart kunnen zetten.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk