Katern

Vreeswijk en Geinoord zetten volgende stap in het fusietraject

Op maandag 21 maart zaten de besturen van sv Geinoord en VSV Vreeswijk gezamenlijk om tafel om vervolgstappen te zetten in het fusietraject tussen beide verenigingen. Nu ook na de tweede Buitengewone algemene ledenvergadering op 1 maart jl. is door SV Geinoord volmondig en unaniem ‘ja’ is gezegd voor de fusie met VSV Vreeswijk, lijkt alles in een stroomversnelling te komen.

Eerste schets van de kantine die gaat komen

Op 1 maart jl. tijdens de ledenvergadering van VSV Vreeswijk hebben ook de leden en het bestuur volmondig en unaniem ‘ja’ hebben gezegd met de fusie met SV Geinoord waardoor het samengaan een feit is geworden. Beide besturen laten in een verklaring weten dat het nu tijd is om met elkaar hard aan de slag te gaan, zodat het seizoen van 2023-2024 van start kan worden gegaan als nieuwe vereniging.

Voor aankomend seizoen zullen de besturen en de verschillende op te richten werkgroepen bekijken op welke vlakken al kan worden samengewerkt, dit vooruitlopend op het volledig samengaan van beide voetbalverenigingen.

De naam van de club blijft nog even in het ongewis maar FC Nieuwegein lijkt een voor de hand liggende naam te zijn, zo gonst het in het dorp.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk