Vragen inzake JGZ-protocol asielzoekerskinderen

In een brief ex art. 42 RvO heeft de PvdA in Nieuwegein aan het college van B&W vragen gesteld omtrent de ervaringen mbt medisch onderzoek van asielzoekerskinderen van 0-19 jaar. Een dergelijk onderzoek zou volgens de PvdA van groot belang zijn omdat de kinderen uit gevaarlijke situaties komen, waarin ook sprake kan zijn van ondervoeding, kindermishandeling of misbruik. ‘Hoe eerder artsen weten hoe het echt met een kind gaat, hoe meer schade er kan worden voorkomen’, aldus de PvdA. Nu dit protocol een jaar in werking is, is de PvdA-fractie benieuwd naar ervaringen en resultaten van deze werkwijze.

‘Kinderen verdienen onze zorg en aandacht en dat geldt al helemaal voor de meest kwetsbare onder hen’ verklaart de PvdA. Volgens het sinds de zomer van 2013 geldende protocol van GGD Nederland krijgen asielzoekerskinderen tot 19 jaar een verpleegkundige intake, gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Daarbij dient onder meer gelet te worden op mogelijke besnijdenis bij meisjes. De fractie wil daarom onder meer van B en W weten hoeveel kinderen er sinds juli 2013 uit COA-locaties naar Nieuwegein zijn verhuisd en wat het beeld is over de gezondheidstoestand van deze kinderen.

Ook wil de partij weten of er kinderen uit een asielzoekerscentrum naar Nieuwegein komen, zónder dat zij een medisch onderzoek hebben gehad. Mocht dat het geval zijn dan vraagt de fractie of Jeugdgezondheidszorg Nieuwegein deze asielzoekerskinderen dan alsnog de preventieve zorg aanbiedt. De PvdA vraagt het college verder of dat ook voor kinderen geldt die in het kader van gezinshereniging rechtstreeks naar Nieuwegein komen.

De PvdA vraagt verder of het lichamelijk onderzoek de geruchten ondersteunt dat meisjes kort voordat zij naar Nederland gaan worden besneden. De partij wijst erop dat er dan sprake is van een acute zorgvraag als deze meisjes in Nederland dan wel in Nieuwegein arriveren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk