Katern

Vraag starterslening voor 1 oktober aan

Om nog in aanmerking te komen voor een Starterslening in Nieuwegein moet deze uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Deze uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. De huidige Starterslening kan dus niet passeren na 31 december 2016. Twijfelt u over de passeerdatum van uw nieuwe woning bespreek dan met uw tussenpersoon wat dit voor u betekent.

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten, moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

U kunt nog wel vóór 31 december 2016 uw akte laten passeren maar u heeft nog geen aanvraag ingediend? Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening ongeveer drie maanden duurt. De gemeente Nieuwegein of het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan op een zeker moment besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk