Vorig college liet ouders van Toonladder in de steek

Twee jaar geleden brandde de basisschool de Toonladder geheel af.

Steeds is het begin van het schooljaar 2003 als uiterste termijn van oplevering van de herbouwde school genoemd. Nu moet het wellicht december 2003 worden.

Op 3 juni heeft de fractie van GroenLinks aan het College van B & W een aantal vragen hierover voorgelegd.

De fractie van GroenLinks heeft kennisgenomen van de verontrusting van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool de Toonladder met betrekking tot de nu blijkbaar weer extra optredende vertraging in de bouwplannen.

In het verleden zijn hierover aan het vorige college al tweemaal vragen gesteld door de fractie van GroenLinks.

In beide gevallen was de uitkomst ervan de toezegging dat het begin van het schooljaar 2003 – 2004 de uiterste deadline zou zijn voor de herstart in een nieuw gebouw. Ook in het recent verschenen jaarverslag 2001 van de gemeente wordt dit nog eens bevestigd. Naar nu blijkt dreigt verder uitstel van heropening.

Intussen heeft de medezeggenschapsraad van de Toonladder een overleg hierover gevoerd met de projectleider van de herbouw en met verantwoordelijk wethouder Breuer. In dit kader spreekt de MR van een serieus en vertrouwenwekkend gesprek maar bleek echter ook dat de herbouw van de school door het vorig college te laks ter hand is genomen. De MR laat weten dat wethouder Breuer nu in eerste instantie heeft toegezegd verder in gesprek te willen gaan met de betrokken ouders, en om te beginnen een bouwprojectbord zal doen plaatsen. Samen met de medezeggenschapraad en de bij het bouwproject betrokkenen wil zij proberen procedures te versnellen zodat de oplevering wellicht voor week 51 in 2003 kan plaatsvinden. Uit een en ander trekt de fractie van GroenLinks de politieke conclusie dat het college destijds op zijn minst onvoldoende toezicht uitgeoefend heeft op de voortgang van de herbouw. De fractie heeft aan het college hierover de volgende vragen gesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren