Voorzieningen op Galecopperzoom niet ontvankelijk

De gemeente heeft vergunning gekregen voor o.m. het oprichten van een kleed- en clublocatie en sporthal in de Galecopperzoom te Nieuwegein. Tegen deze besluiten is bezwaar gemaakt. De indiener vindt het niet terecht dat zijn zienswijze niet is meegewogen en geen rekening is gehouden met zijn belangen. Alleen iemand die rechtsreeks in zijn belangen is getroffen kan bezwaar maken.

De indiener woont te ver weg van de Galecopperzoom om als belanghebbende te kunnen worden beschouwd. Hij heeft geen zicht op de gebouwen. Ook anderszins heeft hij niet aannemelijk weten te maken dat hij een belanghebbende is. De indiener is dan ook niet ontvankelijk in zijn bezwaren. De bij wet voorgeschreven hoorzitting hoeft niet plaats te vinden omdat onomstotelijk vaststaat dat de indiener geen belang heeft bij het genomen besluit. Daarom zijn zijn bezwaren niet ontvankelijk en wordt er geen hoorzitting gehouden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk