Voortzetting Brede School

Het project de brede school Nieuwegein loopt eind 2005 af. Het college heeft besloten in te stemmen met de verzelfstandiging van de brede school in Wijkersloot en de start van een brede school in Fokkesteeg.De brede school in Wijkersloot zal na 2005 zelfstandig verder gaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk